กิจกรรมการกุศลของสภากาชาดไทย

นายกรัฐมนตรีนายประยุทธจันทร์โอชาได้เรียกร้องให้ประชาชนมาร่วมงานเสด็จพระราชดำเนินต่อเนื่องในวันศุกร์ที่ผ่านมาและบริจาคเงินเพื่อกิจกรรมการกุศลของสภากาชาดไทย นายประยุทธกล่าวว่ารัฐบาลจีนจะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าที่สวนลุมพินีตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายนถึงธันวาคม ผมอยากให้ทุกคนให้การสนับสนุนด้านจริยธรรมแก่พนักงานกาชาด

โดยการเยี่ยมชมงานและบริจาคเงินให้กับกิจกรรมของสภากาชาด” นายประยุทธกล่าว นายเสนีย์แก้ววิจิตรผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์กล่าวว่านายชนุตพงษ์วิเชียรโชคชัยรองผู้อำนวยการกองการระดมทุนของสภากาชาดไทยและลูกหลานของเจ้าหน้าที่กาชาดเพื่อไปพบนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล ส่งเสริมงานประจำปี