ตัวแทนได้รับการอบรมเกี่ยวกับวิธีการรับชำระเงินผ่านบัตรสวัสดิการ

ตัวแทนตั๋วรถโดยสารบางแห่งในจังหวัดอย่างน้อยสองจังหวัดสามารถรับชำระเงินด้วยบัตรสวัสดิการที่ออกโดยรัฐบาล บริษัทขนส่งจำกัดซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจเมื่อเร็ว ๆ นี้เปิดเผยว่าได้แจกจ่ายอุปกรณ์เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กับตัวแทน 22 แห่งผ่านสถานีขนส่งในจังหวัดยโสธรและจังหวัดนครพนม ตัวแทนได้รับการอบรมเกี่ยวกับวิธีการรับชำระเงินผ่านบัตรสวัสดิการ

รัฐบาลได้ออกบัตรสวัสดิการให้แก่ผู้มีรายได้น้อย 11 ล้านคนในประเทศ บัตรเหล่านี้มอบสิทธิประโยชน์มากมายให้แก่ผู้ถือบัตรรวมถึงค่าโดยสารรถบัสมูลค่า 500 บาทต่อเดือน ตั๋วรถโดยสารที่ชำระผ่านบัตรสวัสดิการไม่สามารถขอคืนได้ ขณะนี้สามารถใช้บัตรสวัสดิการเพื่อชำระค่าตั๋วรถโดยสารที่ตัวแทนในบางจังหวัด